Innovation & Newsroom

ศรีจันทร์ ติด TOP 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2020

ศรีจันทร์ ติด TOP 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2020


November 17, 2021

share: facebooktwitter

ในทุกปี ทาง WorkVenture เว็บไซต์ค้นหางาน จะจัดทำผลสำรวจเพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด สำหรับปีนี้ WorkVenture ได้ทำการสำรวจข้อมูลแบบออนไลน์กับกลุ่มนักศึกษา/คนทำงาน ช่วงอายุระหว่าง 21-35 ปี จำนวน 10,000 คน และได้เปิดเผยรายชื่อ 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจร่วมงานด้วยมากที่สุด พบว่า บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ติด 1 ใน Top 50 โดยมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 48

ผลสำรวจครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลของเราทุกคน ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเททำงาน และร่วมกันปรับปรุงพัฒนาให้เราเป็นองค์กรที่น่าอยู่ และหวังว่าพวกเราจะช่วยกันพัฒนาให้ศรีจันทร์เติบโตต่อไปเรื่อยๆ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.workventure.com/en/blog/สุดยอด-top-50-บริษัท-ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย-มากที่สุดในปี-2020

ขอบคุณ : WorkVenture


back to top