17 ธันวาคม 2014

รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บบริหาร “ผงหอมศรีจันทร์” ได้ตัดสินใจกลับมาสานต่อกิจการของครอบครัว โดยมีการรีแบรนด์ (Rebrand) เปลี่ยนโฉมตัวผลิตภัณฑ์ และเปิดตลาดสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วยสื่อออนไลน์

Read more