Srichand Translucent Powder หรือแป้งฝุ่นศรีจันทร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “ศรีจันทร์” ซึ่งเริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2014 ที่ผ่านมาตามร้าน Convenience Store ต่างๆ รวมถึงร้านเครื่องสำอางชั้นนำอย่าง Watsons และ Boots

วันนี้ทางบริษัทศรีจันทร์สหโอสถ ได้เพิ่มไซส์ใหม่ขนาด 4.5 กรัม พร้อมขายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ในราคา 139 บาท สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ !