รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บบริหาร “ผงหอมศรีจันทร์” ได้ตัดสินใจกลับมาสานต่อกิจการของครอบครัว โดยมีการรีแบรนด์ (Rebrand) เปลี่ยนโฉมตัวผลิตภัณฑ์ และเปิดตลาดสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วยสื่อออนไลน์ ความทุ่มเททั้งหมดนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จในด้านยอดขายและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยแล้ว รวิศยังได้รับรางวัล Bai Po Award by Sasin ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการไทยซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความแตกต่างในมิติทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างเด่นชัดจนประสบความสำเร็จ

โดยรางวัลนี้ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ ได้รับรางวัลในมิติของการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  และมิติการสร้างตราสินค้า (Branding) รวิศเล่าถึงความท้าทายที่เขาต้องเผชิญนับแต่วันแรกที่เดินเข้าบริษัท

“เชื่อไหมว่า 6 ปีที่แล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาดู เราไไม่มีคอมพิวเตอร์เลยสักตัว ผมจึงเริ่มจากวางระบบบริหารการจัดการแบบองค์กรมืออาชีพ นำความรู้ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงงานของเรา เมื่อตั้งใจว่าจะทำให้ดีก็ต้องลงทุนในเรื่องของระบบให้ดี SAP คือระบบที่ผมเลือกใช้ทั้งที่มีจำนวน SME ในประเทศใช้น้อยมาก”

นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของศรีจันท์เติบโตอย่างยั่งยืน แต่การลองผิดลองถูกทายใจว่าผู้บริโภคคิดอย่างไรกับ “ศรีจันทร์” ไปเรื่อยๆนั้นไม่ใช่ทางเลือกของรวิศ

“ผมลองทำ Market Research และพบว่าสินค้าของศรีจันทร์ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่ภาพลักษณ์ที่ดูเชย ผมเชื่อว่าถ้ายังทำเหมือนเดิม มันก็เหมือนเดิม ผมจึงลงทุนเพื่อเสี่ยงครั้งใหญ่ โดยในครั้งนี้ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆหลายท่าน เพื่อออกแบบเพคเกจจิ้งใหม่ และสร้างหนังโฆษณา ซึ่งผมถือเป็น SME ตัวเล็กที่สุดที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาเหล่านั้น และในที่สุดแบรนด์ของเราก็ถูกรีโนเวทครั้งใหญ่ โดยสิ่งสำคัญหลักๆคือชื่อแบรนด์สินค้าที่เปลี่ยนจาก “ผงหอมศรีจันทร์” มาเป็น “แป้งศรีจันทร์”

รวิศให้ความสำคัญกับการทำ R&D เป็นอย่างมาก เพราะรวิศตั้งใจแล้วว่าศรีจันทร์จะต้องให้ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง  ผลิตภัณฑ์จะต้องออกมาดีที่สุด หรือดีกว่าแบรนด์ต่างชาติ รายละเอียดทุกส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ได้รับการใส่ใจตลอดการดำเนินงาน วันนี้สินค้าของศรีจันทร์มีวางจำหน่ายอยู่ในคอนวีเนียนซ์สโตร์ทั้งใน 7-11, บิวตี้ชอปอย่างวัตสัน ตลอดจนโมเดิร์นเทรด และร้านขายยาทั่วไป
ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ