“ผงหอมศรีจันทร์” หรือศรีจันทร์ เริ่มในปี พ.ศ.2491โดย “คุณพงษ์ หาญอุตสาหะ”ทำธุรกิจนำเข้ายาและเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาขายที่ร้านแถววังบูรพา

ในยุคนั้น “ผงหอมศรีจันทร์” เป็นสินค้าเพียงตัวเดียวของร้านที่ผลิตเองจากสมุนไพร และได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้า เนื่องมาจาก “จุดเด่น” ของสินค้าในเรื่องคุณสมบัติของการลดความมัน และกลิ่นหอม เฉกเช่น สินค้าหลายๆ แบรนด์ จากรุ่นสู่รุ่น ความนิยมในตัวสินค้าแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

จากการสัมภาษณ์ “คุณรวิศ หาญอุตสาหะ” ผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของ ศรีจันทร์สหโอสถ พบว่า แม้ลูกค้าประจำของศรีจันทร์รู้สึกว่า สินค้ามีคุณภาพดี ใช้แล้วได้ผลตามที่คาดไว้ แต่กลับไม่กล้าบอกให้คนอื่นทราบว่าตนเองใช้แบรนด์นี้ ส่วนลูกค้าที่เลิกใช้ให้เหตุผลว่า ไม่รู้สึกว่าผงหอมศรีจันทร์ใช้ไปเพื่ออะไร เสียงจากลูกค้าสะท้อนให้เห็นถึงภาพที่ไม่ชัดเจนและการเชื่อมโยงภาพลักษณ์เชิงบวกของแบรนด์ ซึ่งแม้ทางคุณรวิศ จะใช้กลยุทธ์การโฆษณามาช่วย แต่กลับพบว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้นการสร้างการจดจำและสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ในใจลูกค้าจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ศรีจันทร์มองหา
อ่านต่อได้ที่ http://bit.ly/18hKeZ9

ขอขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ