Contact

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่

  • 1193 ถ.พระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • โทรศัพท์ : (+66) 2300 1661
  • แฟกซ์ : (+66) 2718 4219
  • info@srichand.co.th

โรงงาน

  • 272/1 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 9 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ : (+66) 2530 0416 - 9
  • แฟกซ์ : (+66) 2933 5501